Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Náhrada mzdy pri úkone vo všeobecnom záujme

Náhrada mzdy pri úkone vo všeobecnom záujme

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi podľa § 138 Zákonníka práce pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na:

  • účasť na rekondičných pobytoch,
  • na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní,
  • účasť na povinných lekárskych prehliadkach,
  • na darovanie krvi a aferéze,
  • na darovaní ďalších biologických materiálov.

Pracovné voľno patrí na nevyhnutne potrebný čas a to za čas cesty na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času zamestnanca. Podľa charakteru odber a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.