Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie u zamestnávateľa od 1.1.2018

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa od 1.1.2018

Legislatíva

S účinnosťou od 1. januára 2018 sa ukončuje uplatňovanie odpočítateľnej položky na vymeriavací základ zamestnávateľa. Odpočítateľná položka sa nebude u zamestnávateľa uplatňovať ani na mesačnej báze a ani v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (prvýkrát v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2018, ktoré sa bude vykonávať v roku 2019).

Odpočítateľná položka sa naďalej uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca.

Preddavok na poistné za zamestnávateľa sa od 1.1.2018 vypočítava z položky mesačného výkazu „Celková výška príjmu“. Preddavok na poistné za zamestnanca sa vypočítava ako doposiaľ z položky mesačného výkazu „Vymeriavací základ“.

Na stránke MZ SR je zverejnené usmernenie k výpočtu a vykazovaniu odpočítateľnej položky od roku 2018.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa