Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

O ukončení poberania materského Sociálna poisťovňa automaticky neinformuje

O ukončení poberania materského Sociálna poisťovňa automaticky neinformuje

O ukončení poberania materského Sociálna poisťovňa automaticky neinformuje

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov dávky materské, že nezasiela žiadne oznámenia o ukončení jej poberania. Automaticky nevystavuje ani potvrdenia o vyplatených dávkach.

Po schválení nároku na túto dávku Sociálna poisťovňa zasiela rozhodnutie o priznaní (resp. o nepriznaní) materského, v ktorom je presne uvedený dátum odkedy nárok na materské trvá a že zaniká po uplynutí 34 týždňov od jeho vzniku. Ak si mamičky nevedia presný dátum vypočítať, odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku, ktorá im dávku vypláca alebo informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne. Rovnako to platí aj o potvrdeniach. Ak po ukončení poberania dávky mamičky potrebujú potvrdenie o poberaní dávky pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účely rodičovského príspevku, musia samy požiadať Sociálnu poisťovňu o jej vystavenie. Upozorňujeme však, že takéto potvrdenie je možné vystaviť až po ukončení poberania materského.

O potvrdenie možno požiadať telefonicky alebo e-mailom v pobočke, ktorá materské vypláca alebo v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na t. č. 0906 171 989, voľba č. 1. Sociálna poisťovňa potvrdenia zasiela poštou do siedmich kalendárnych dní. V prípade potreby potvrdenie na osobné požiadanie vystaví ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne na počkanie.

Zdroj: Sociálna poisťovňa