Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

O vyplatenie vianočného príspevku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať

O vyplatenie vianočného príspevku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením bude aj v roku 2016 vyplatený maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú 11. októbra 2016 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eur a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 198,10 eur mesačne. Poberateľom dôchodkov od 198,20 eur do 529,80 eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 eur do 27,56 eur.

Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov (teda aj dôchodkov zo systému výsluhového zabezpečenia, dôchodkov z iných štátov a dôchodkov z II. piliera) nepresiahne 396,18 eur, vianočný príspevok sa aj v roku 2016 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eur. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením v roku 2016 tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur.

Nárok na vianočný príspevok bude mať v roku 2016 približne 1,2 milióna dôchodcov. Na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku o 12,74 eura by malo mať nárok 733 000 dôchodcov.

O vyplatenie vianočného príspevku netreba Sociálnu poisťovňu žiadať, vianočný príspevok vyplatí automaticky všetkým, ktorým naň vznikne nárok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa