Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Od 1.1.2017 sa zvýši sadzba povinných príspevkov do II. piliera

Od 1.1.2017 sa zvýši sadzba povinných príspevkov do II. piliera

Od 1. januára 2017 už nebude sadzba povinných príspevkov do II. piliera predstavovať 4 % z vymeriavacieho základu, ale sa zvýši na 4,25 %. Do II. piliera si tak sporitelia budú odvádzať viac. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň od budúceho roka každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak, aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do II. piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (hrubého príjmu poistenca).

Pre rok 2017 bude pre zamestnávateľa sadzba poistného do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri a nevypláca sa mu z II. piliera starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, vo výške 9,75 % z vymeriavacieho základu.

Sadzba poistného na starobné poistenie pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO, pre dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, pre štát za fyzické osoby, za ktoré platí poistné (poistenci štátu, zamestnanci a SZČO v období, počas ktorého sa im poskytuje materské) a pre Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im bola zistená choroba z povolania v období od 1.1.2004 a majú viac ako 40 % pokles pracovnej schopnosti (podľa § 88 zákona o sociálnom poistení) a do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, bude vo výške 13,75 % z vymeriavacieho základu, ak sú sporiteľmi v II. pilieri a nevypláca sa im z neho starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

U odvádzateľov (zamestnávatelia, SZČO, dobrovoľne poistení) nedochádza k zmene a naďalej odvádzajú v súčte rovnakú výšku odvodov poistného na starobné poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (podľa aktuálnej Tabuľky platenia poistného od 1. januára 2017).

Zdroj: Sociálna poisťovňa