Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Osobný spis zamestnanca - 2. časť

Osobný spis zamestnanca - 2. časť

V predošlom článku Osobný spis zamestnanca – časť I. sme popisovali, aké dokumenty by sa mohli nachádzať v osobnom spise zamestnanca pri vzniku pracovného pomeru. V tomto článku budeme rozoberať dokumenty nachádzajúce sa v zložke zamestnanca v priebehu pracovného pomeru.

V priebehu pracovného pomeru môžeme uchovávať v zložke zamestnanca nasledovné dokumenty:

 • dohoda o podmienkach vyslania na výkon práce do iného členského štátu Európskej únie,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok,
 • potvrdenie zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov,
 • dohoda o hmotnej zodpovednosti,
 • odstúpenie od dohody o hmotnej zodpovednosti,
 • dohoda o zmene pracovných podmienok,
 • zmena osobných údajov, pri nahlásení do Sociálnej poisťovne sa založí aj RLFO – zmena,
 • priznanie dôchodkovej dávky alebo stav ZŤP,
 • informácia o tehotenstve, materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke,
 • súhlas s výkonom inej zárobkovej činnosti,
 • uznanie spôsobenej škody alebo manka voči zamestnávateľovi,
 • povinné zdravotné prehliadky,
 • dohoda o zvyšovaní kvalifikácie,
 • upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny,
 • mzdový list.

Z pozície zamestnanca treba myslieť na to, že má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho odpisy, výpisy a kópie.