Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Práca na dohodu a zdravotné poistenie

Kontak so Sociálnou poisťovňou

Ak pracujete iba na dohodu, dajte si pozor, aby ste sa nestali neplatičom zdravotného poistenia.

Zamestnávatelia totiž pri dohodároch nemusia platiť zdravotné poistné za celý mesiac. Ak pracujete na dohodu len niektoré dni v týždni, zamestnávateľ vás prihlasuje len na dni, v ktorých ste pracovali a za tieto dni zaplatí za vás aj za seba odvody. Ak popri dohode nemáte uzatvorený pracovný pomer, alebo nemáte živnosť, ste poistený len z dohody, a to len v dňoch, za ktoré vám zamestnávateľ zaplatí odvody.

Preddavky samoplatiteľa

V ostatné dni, kedy nevykonávate žiadnu prácu na dohodu, si musíte poistné zaplatiť sami ako samoplatiteľ. Ak teda nie ste zamestnancom na pracovný pomer, nie ste samostatne zárobkovo činná osoba, alebo za vás nie je platiteľom poistného štát (evidovaný nezamestnaný, dôchodca, študent, rodič starajúci sa o dieťa do 6 rokov a i.), ste povinný uhradiť za tieto dni preddavok na poistné. Nie však plnú čiastku, ale alikvotnú časť z mesačného preddavku na poistné samoplatiteľa za dni kedy ste samoplatiteľom.

Ak napr. v mesiaci pracujete na dohodu 10 dní, za zvyšných 20 dní (v 30-dňovom mesiaci) ste povinný zaplatiť odvody. Pri minimálnom preddavku 56,35 eura za mesiac je to za 20 dní pomerná časť v sume 37,56 eura. T.j. minimálny mesačný preddavok vydelíte počtom kalendárnych dní v mesiaci (napr. 30 dní) a výsledok vynásobíte počtom dní, za ktoré ste samoplatiteľ (v našom príklade počtom dní 20).

Prihlasovanie/odhlasovanie samoplatiteľa

Povinnosť nahlásiť vznik aj zánik takzvaného samoplatiteľa je do ôsmich dní odo dňa tejto zmeny. Môže sa stať, že v niektorých prípadoch bude nutné sa prihlásiť aj viackrát do mesiaca. To v prípade, ak pracujete na dohodu prerušovane.

Preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Teda zaplatíte len jednou sumou preddavok za celý mesiac.

Kedy dohodár nie je aj samoplatiteľ

  • ak pracujete na dohodu päť dní v týždni počas celého mesiaca, zamestnávateľ vás prihlasuje do zdravotnej poisťovne na celý mesiac;
  • ak popri dohode máte uzatvorený pracovný pomer, keďže z pracovného pomeru ste prihlásený do zdravotnej poisťovne na celé obdobie trvania pracovného pomeru;
  • ak popri dohode podnikáte, keďže ste v zdravotnej poisťovni prihlásený ako samostatne zárobkovo činná osoba na celé obdobie trvania živnosti.