Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Predčasní dôchodcovia môžu mať dohodu s odvodovou úľavou len ak majú dôchodok už priznaný

Predčasní dôchodcovia môžu mať dohodu s odvodovou úľavou len ak majú dôchodok už priznaný

Informácia Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že predčasní dôchodcovia môžu poberať svoj dôchodok a súčasne pracovať len vtedy, ak už majú dôchodok priznaný a zároveň môžu mať uzavretú len jednu dohodu s odvodovou výnimkou, pričom príjem z nej za kalendárny rok nesmie presiahnuť 2 400 eur.

Občania sa v týchto dňoch obracajú na Sociálnu poisťovňu s otázkou, či je možné požiadať o predčasný starobný dôchodok, resp. či sa bude predčasný starobný dôchodok naďalej vyplácať, ak poistenec pracuje na viacero dohôd a z toho jedna je so zárobkom do 200 eur mesačne.

Predčasný starobný dôchodok môže byť priznaný a vyplácaný len tomu poistencovi, ktorý nie je dôchodkovo poistený. Ak poistenec pracuje na dohodu, je z nej dôchodkovo poistený (neuplatnil si z nej odvodovú výnimku), predčasný starobný dôchodok mu nemôže byť priznaný a vyplácaný, a to bez ohľadu na to, aký dosahuje príjem z tejto dohody. Uplatniť výnimku z platenia poistného z dohody si podľa zákona môže od 1. júla 2018 len poistenec, ktorému už bol dôchodok priznaný, teda nie ešte len žiadateľ o dôchodok.

Ak bol poistencovi priznaný predčasný starobný dôchodok bude pracovať napr. na dve dohody, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne a výplata dôchodku mu bude zastavená, a to aj vtedy, ak si z jednej dohody uplatní výnimku z platenia poistného. Z druhej dohody je totiž dôchodkovo poistený, preto zákon nedovoľuje, aby sa mu dôchodok ďalej vyplácal.

Poberať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu zákon umožňuje len vtedy, ak má poberateľ predčasného starobného dôchodku uzatvorenú len dohodu, z ktorej si uplatnil výnimku z platenia poistného, pričom vyplácať predčasný starobný dôchodok takémuto poberateľovi je podľa zákona možné len dovtedy, kým príjem za kalendárny rok z dohody s uplatnenou výnimkou nepresiahne 2 400 eur.

Zdroj: Sociálna poisťovňa