Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prekážky na strane zamestnávateľa

Prekážky na strane zamestnávateľa

Náhrada mzdy v sume priemerného zárobku patrí podľa § 142 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) a nebol po dohode preradený na inú prácu.

Náhrada mzdy v sume 50% priemerného zárobku patrí zamestnancovi, ktorý nemohol vykonávať prácu pre nepriaznivé poveternostné vplyvy.

Náhrada mzdy v sume určenej dohodu, najmenej 60% priemerného zárobku, patrí zamestnancovi, ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu. Dohodu so zástupcami zamestnancov nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa.