Prekážky v práci, časť 2

Prekážky v práci

V príspevku Prekážky v práci a pracovné voľno sme si v stručnosti vysvetlili, kedy má zamestnanec nárok na pracovné voľno.

Ďalšie osobné prekážky v práci, ktoré sú úzko spojené s osobou zamestnanca a majú väčšinou krátkodobejší charakter vychádzajú z ustanovenia § 141 Zákonníka práce. V tomto ustanovení je definované, z akých dôvodov a v akom rozsahu je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno.

  • vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca
  • narodenie dieťaťa
  • sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie, ošetrenie
  • úmrtie rodinného príslušníka
  • svadba zamestnanca, rodiča alebo dieťaťa zamestnanca
  • znemožnenie cesty do zamestnania u zamestnanca so zdravotným postihnutím
  • prerušenie premávky a meškanie verejnej dopravy
  • presťahovanie zamestnanca
  • vyhľadanie nového zamestnania