Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zvýšia na 4,75 %

Informácia Sociálnej poisťovne

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa v roku 2019 zvýši na 4,75 % z vymeriavacieho základu. Sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. V tomto roku predstavuje sadzba 4,5 %.

Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov do I. piliera v danom období adekvátne znižuje tak, aby odvody do I. a II. piliera dosahovali v súčte vždy 18 %.

Zdroj: Sociálna poisťovňa