Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Opravy chýb v registračnom liste fyzickej osoby

Opravy chýb v registračnom liste fyzickej osoby

Ako postupovať pri oprave chýb v registračnom liste fyzickej osoby?

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a to elektronicky, prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne. V prípade uvedenia nesprávnych údajov je pre zamestnávateľa dôležité poznať správny postup pri oprave chybne vyplneného Registračného listu FO (RLFO) typu prihláška alebo odhláška zamestnanca.

Ak zamestnávateľ zistí, že na prihláške uviedol napr. nesprávny typ zamestnanca, alebo nesprávny dátum vzniku poistenia zamestnanca, pričom pracovný pomer zamestnanca stále trvá, (nebola zaslaná odhláška z poistenia), zamestnávateľ zašle elektronicky RLFO – zrušenie prihlásenia a následne RLFO – prihláška so správnymi údajmi.

Ak však uvedie nesprávne údaje na odhláške zamestnanca, je potrebné, aby kontaktoval priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, pretože odhlášku nie je možné opraviť elektronicky. Zamestnávateľ kontaktuje pobočku Sociálnej poisťovne aj v prípade, že zistí chybne nahlásené údaje v prihláške, odhláške alebo v prerušení potom, ako zamestnanca odhlásil z registra poistencov po skončení pracovného pomeru. V tomto prípade zamestnávateľ písomne požiada pobočku o opravu údajov týkajúcich sa zániku poistného vzťahu zamestnanca (storno odhlášky). Ak je nesprávny údaj uvedený v prihláške, po otvorení poistného vzťahu pobočkou, zamestnávateľ zašle elektronicky zrušenie prihlásenia a následne zašle prihlášku a zároveň odhlášku už so správnymi údajmi.