Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku

Účtovná jednotka je zákonnom povinná vytvoriť na konci príslušného roku rezervu na nevyčerpanú dovolenku.

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku je tvorená z nevyčerpanej minuloročnej dovolenky zamestnancov. Je potrebné, aby boli vo vytvorenej rezerve vyčíslené mzdové náklady a ich prislúchajúce odvody na povinné zdravotné a sociálne poistenie.

Účtovanie rezervy na nevyčerpanú dovolenku

1. Tvorba zákonnej rezervy na nevyčerpané dovolenky – mzdové náklady, resp. náhrada za dovolenku.
521, 522 / 323.001 (Aú)

2. Tvorba zákonnej rezervy na povinné zdravotné a sociálne poistenie prislúchajúce mzdovým nákladom (náhrade) na nevyčerpanú dovolenku z minulého roku.
524 / 323.002 (Aú)

3. Použitie zákonnej rezervy na náhrady za čerpané dovolenky z minulého roku.

 • vyúčtované náhrady mzdy za čerpané dovolenky z minulého roku
  521, 522 / 331, 366
 • použitie zákonnej rezervy
  323.001 (Aú) / 521, 522
 • zrušenie časti nepotrebnej rezervy, ak bola rezerva vytvorená vo vyššej sume ako celková suma záväzkov z vyúčtovaných náhrad miezd za čerpané minuloročné dovolenky
  323.001 (Aú) / 524, 522

4. Použitie zákonnej rezervy na povinné zdravotné a sociálne poistenie prislúchajúce náhradám mzdy za čerpané minuloročné dovolenky.

 • povinné zdravotné a sociálne poistenie hradené zamestnávateľom
  524 / 336
 • použitie zákonnej rezervy
  323.002 (Aú) / 524
 • zrušenie časti nepotrebnej rezervy, ak bola rezerva vytvorená vo vyššej sume ako celková suma záväzkov z povinného poistenia prislúchajúca k náhradám miezd za čerpané minuloročné dovolenky
  323.002 (Aú) / 524