Ročné zúčtovanie dane 2014

Ročné zúčtovanie dane 2014

Medzi povinnosti zamestnávateľa po skončení roka patrí aj vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (ďalej RZD) môžeme považovať za alternatívu daňového priznania. Ide vlastne o vyrovnanie daňovej povinnosti zamestnancov z príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území SR za skončený kalendárny rok. Pri spracovaní RZD je nutné vychádzať zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, najmä z § 38.

Podanie daňového priznania je povinné v prípade, ak mal daňovník za rok 2014 hrubé zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 € (ak sa mu nevykoná ročné zúčtovanie preddavkov), avšak ročné zúčtovanie preddavkov sa zamestnancovi urobí len dobrovoľne bez ohľadu na výšku príjmov (ak daňové priznanie nepodáva). Ak sa zamestnancovi spracuje RZD a on sa potom rozhodne podať daňové priznanie, potom sa vykonané RZD dáva na úroveň prvého podaného daňového priznania. Podané daňové priznanie po vykonaní RZD musí potom zamestnanec označiť ako opravné – ak ho podáva do 31.3.2015 a ak ho podá neskoršie, tak ako dodatočné. Zamestnancovi však vzniká problém, pretože RZD sa vykonalo na základe jeho vyhlásenia, že nebol povinný podať daňové priznanie.

Prípadný nevysporiadaný nedoplatok alebo preplatok na dani v tomto prípade už zamestnávateľ so zamestnancom nerieši, vystaví len o ňom potvrdenie v rámci tabuľky Ročné zúčtovanie (na druhej strane).

Ročné zúčtovanie dane Humanet

Súčasťou mzdového programu Humanet je aj funkcia na ročné zúčtovanie dane. Ak ste celý rok spracovávali mzdy pre zamestnancov v Humanete, je spracovanie ročného zúčtovania veľmi rýchle, keďže všetky potrebné údaje sú už v programe evidované.

Súčasťou programu sú všetky výpočty, tlačivá, výkazy a potvrdenia, ktoré s ročným zúčtovaním dane súvisia.