Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie dane podnikateľa

Ročné zúčtovanie dane podnikateľa

Viete ako postupovať pri ročnom zúčtovaní dane zamestnanca, ktorý podniká, resp. je držiteľom napr. živnostenského listu?

Môžete spraviť takémuto zamestnancovi ročné zúčtovanie dane, alebo si musí zamestnanec podať sám daňové priznanie?

Samostatne zárobková činnosť

Ak zamestnanec v roku 2014 vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, bez ohľadu na výšku príjmov z takejto činnosti, ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2014 mu nie je možné vykonať.

Daňové priznanie je zamestnanec povinný podať, ak jeho všetky zdaniteľné hrubé príjmy (zo závislej činnosti preddavkovo zdanené a aj z podnikania) boli vyššie ako 1 901,67 €. Ak by mal príjmy nižšie ako je stanovená hranica, v tom prípade môže podať daňové priznanie dobrovoľne.

Podnikanie so stratou

Ak zamestnancovi v rámci podnikania vzniká daňová strata, musí podať daňové priznanie, čiže ako zamestnávateľ mu nemôžete vykonať ročné zúčtovanie preddavkov. V prípade vykázania daňovej straty je podanie daňového priznania povinné bez ohľadu na výšku celkových zdaniteľných príjmov, t.j. i v prípade, ak všetky jeho zdaniteľné príjmy za rok 2014 boli nižšie ako 1 901, 67 €.

Podnikanie bez príjmov

Zamestnanec nemal počas roku 2014 z podnikateľskej činnosti žiadne príjmy (ani úroky na podnikateľskom účte), okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane (napr. príspevky do časopisov, televízie) a ani výdavky z podnikania, aj keď je vlastníkom napr. živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia a v skutočnosti naozaj nevykonával v roku 2014 žiadnu podnikateľskú činnosť. V tomto prípade je možné vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie dane. V zákone nie je definované, že v prípade ak má zamestnanec napr. živnostenský list, už je povinný podať daňové priznanie. Podanie daňového priznania je podmienené dosiahnutými príjmami, resp. vynaloženými výdavkami, ak sa uplatňuje daňová strata a nie vlastníctvom oprávnenia, napr. živnostenským listom.