Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2013

Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2013

Ročné zúčtovanie dane sa bude vykonávať v princípe podľa rovnakých podmienok ako za rok 2013. Došlo však k niektorým číselným a vecným zmenám.

Základná nezdaniteľná suma

Zvýšila sa základná nezdaniteľná suma a nezdaniteľná suma na vyživovanú manželku z 3735,94 € na 3803,33 €, ako aj hranice výšky základu dane na účely ich krátenia.

Nová nezdaniteľná suma

Doplnená je nová nezdaniteľná suma základu dane – preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Vplyv minimálnej mzdy

Zvýšila sa minimálna mzda z 337,70 € na 352 €, čo má vplyv na niekoľko skutočností.

Dodatočné uplatnenie daňového bonusu po skončení roku 2014 (potrebné je dosiahnuť zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čiže 2112 €).

Upravujú sa podmienky a spôsoby výpočtu zamestnaneckej prémie (hranica príjmov od 6-násobku minimálnej mzdy do 12-násobku minimálnej mzdy, čiže od 2112 € do 4224 € ) a suma čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, ktorý sa počíta z 12-násobku minimálnej mzdy, čiže 3658,08 €.