Sociálna poisťovňa má technický problém s e-Službami: Ako zabezpečiť odovzdanie mesačných výkazov a registračných listov?

Sociálna poisťovňa má technický problém s e-Službami: Ako zabezpečiť odovzdanie mesačných výkazov a registračných listov?

Informácia Sociálnej poisťovne

V súvislosti s nasadením novej verzie dizajnu elektronických služieb Sociálnej poisťovne (z dôvodu modernizácie, zavedenia e-Governmentu a celkového komfortnejšieho využívania týchto služieb) sa vyskytli technické problémy spojené s prihlásením sa užívateľov z externého prostredia. Podnikatelia – zamestnávatelia využívajú tieto služby na splnenie zákonnej povinnosti – elektronické odovzdanie mesačných výkazov svojich zamestnancov za uplynulý mesiac a registračných listov zamestnancov pre budúce obdobie.

Problém sa v praxi prejavuje tak, že časti užívateľov sa okrem iného nepodarí prihlásiť do tejto služby na prvýkrát, ale až po niekoľkonásobných opakovaných pokusoch. Sociálna poisťovňa v týchto dňoch prijala niekoľko desiatok tisíc elektronických mesačných výkazov a registračných listov, ale zjavne nie od všetkých, ktorí túto povinnosť majú. Sociálna poisťovňa o uvedenom probléme vie a v maximálnej miere pracuje na stabilizácii elektronických služieb.

Vzhľadom na to, že v týchto dňoch sa očakáva na tieto služby a vstup do nich najväčší nápor, Sociálna poisťovňa odporúča využiť alternatívne spôsoby odovzdania výkazov, a to zaslanie e-mailom na adresu pobočky (mailové adresy pobočiek sú uvedené na webovom sídle Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk, resp. odovzdaním mesačných výkazov a registračných listov aj v papierovej podobe v príslušnej pobočke osobne.

Na prístup do elektronických služieb Sociálna poisťovňa odporúča primárne používať domovskú stránku www.socpoist.sk a nie staršie, predtým uložené linky.

Sociálna poisťovňa sa užívateľom elektronických služieb ospravedlňuje za tieto technické problémy a podniká kroky, ktoré vedú k ich odstráneniu. O ich odstránení bude Sociálna poisťovňa verejnosť informovať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa