Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby

Sociálna poisťovňa rozširuje elektronické služby

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety zamestnávateľom a v záujme zníženia ich administratívnej záťaže pripravuje od januára 2016 elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia (ELDP). Namiesto doterajších tlačív evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme budú mať zamestnávatelia možnosť od 4. januára 2016 zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni prostredníctvom elektronických služieb Sociálnej poisťovne. V súčasnosti testuje zasielanie elektronických ELDP s viacerými zamestnávateľmi. Produkčná prevádzka prijímania elektronických ELDP je naplánovaná od 4. januára 2016.

Začiatok povinnosti elektronického zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia bude závisieť od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

  • od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej alebo papierovej podobe pre všetkých zamestnávateľov (pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej je prechodné obdobie predĺžené do 31. decembra 2016),
  • od 1. júla 2016 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov nad 20,
  • od 1. januára 2017 – povinné zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia v elektronickej podobe pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej.

Zamestnávatelia bez nutnosti osobnej návštevy pobočky Sociálnej poisťovne a potreby následne zasielať dokumenty v papierovej forme získajú viaceré benefity, najmä okamžitý prehľad a kontrolu zaslaných dokumentov, ako aj históriu zaslaných dokumentov s možnosťou vytlačiť si ich pre evidenčné účely. Vytlačené dokumenty obsahujú okrem dátumu prijatia do Sociálnej poisťovne aj elektronický ochranný kód (EOK), ktorý zaručuje jednoznačnosť a pravosť zaslaného dokumentu zo strany Sociálnej poisťovne.