Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje na neodovzdané výkazy

Sociálna poisťovňa upozorňuje na neodovzdané výkazy

Sociálna poisťovňa rozšírila v decembri 2016 svoje elektronické služby o upozornenie zamestnávateľov, ktorí nepredložili mesačné výkazy poistného za svojich zamestnancov. Mailom alebo SMS správami upozorňuje, že neodovzdali posledné aktuálne mesačné výkazy poistného.

Informáciu o nedoplatku dostáva každý živnostník (SZČO), ktorý má v Sociálnej poisťovne nahlásené aktuálne kontakty – e-mail alebo mobilné číslo. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne voči odvádzateľom poistného, ktorí takto majú možnosť zabrániť narastajúcemu dlhu. Je v záujme všetkých odvádzateľov poistného, aby si v pobočkách Sociálnej poisťovne alebo prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk vždy aktualizovali svoje kontaktné údaje a reagovali na správu o nedoplatku.

Za nepredloženie mesačných výkazov Sociálna poisťovňa môže uložiť zamestnávateľom finančnú pokutu až do výšky 16 tisíc eur. Táto nová služba je ďalším z ústretových krokov Sociálnej poisťovne, ktorá má pripomenúť zamestnávateľom ich povinnosť. Keď na ňu zareagujú, predídu hrozbe spomínanej pokuty.