Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Štátne sviatky v roku 2018

Legislatíva

Zákonník práce v § 94 za dni pracovného pokoja považuje sviatky a dni nepretržitého odpočinku. Podľa tohto paragrafu prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní so zástupcami zamestnancov.

Sviatky určuje Zákon č. 241/1993 o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Podľa tohto zákona štátnymi sviatkami sú:

 • 1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky
 • 5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
 • 29. august - výročie Slovenského národného povstania
 • 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu

Štátne sviatky sú dni pracovného pokoja pre účely Zákonníka práce. Ďalšími dňami pracovného pokoja podľa Zákona o štátnych sviatkoch sú okrem nedieľ tieto sviatky:

 • 6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov)
 • Veľký piatok
 • Veľkonočný pondelok
 • 1. máj - Sviatok práce
 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september - Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november - sviatok Všetkých svätých
 • 24. december - Štedrý deň
 • 25. december - prvý sviatok vianočný
 • 26. december - druhý sviatok vianočný

V roku 2018 pripadne na pracovný deň spolu 11 sviatkov z 15 možných a to: 1.1.2018, 30.3.2018, 2.4.2018, 1.5.2018, 8.5.2018, 5.7.2018, 29.8.2018, 1.11.2018, 24.12.2018, 25.12.2018, 26.12.2018.

Práca vo sviatok

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. Medzi práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku patria (§ 94 Zákonníka práce):

 • naliehavé opravárske práce,
 • nakladacie a vykladacie práce,
 • inventúrne a uzávierkové práce,
 • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,
 • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach,
 • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,
 • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,
 • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín.

Zákaz práce vo sviatok

V dňoch 1. januára, 6. januára, vo Veľkonočný piatok, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12.00 hodine, 25. decembra a 26. decembra nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len "maloobchodný predaj") okrem maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a Zákonníka práce (§ 94, ods. 5):

 • maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami,
 • maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach,
 • maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach,
 • predaj cestovných lístkov,
 • predaj suvenírov,
 • predaj kvetov 8. mája, 1. septembra a predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta 1. novembra.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová