Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Študent po prerušení štúdia zvyčajne nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Študent po prerušení štúdia zvyčajne nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Študent po prerušení štúdia zvyčajne nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, že po prerušení štúdia zvyčajne nemajú žiadne povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Tie im vznikajú až po vstupe na pracovný trh. Existujú však dve výnimky.

Prvou sú študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok. Potvrdenie školy o prerušení štúdia je v ich prípade potrebné predložiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní. Sociálna poisťovňa im sirotský dôchodok podľa zákona zastaví a jej vyplácanie obnoví opäť až po preukázaní začatia štúdia potvrdením o návšteve školy. Obe potvrdenia treba doručiť osobne alebo poštou ktorejkoľvek pobočke, najlepšie ústrediu Sociálnej poisťovne (adresa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ulica 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1).

Druhú výnimku tvoria študenti, ktorí boli počas štúdia dobrovoľne poistení. V platení tohto poistného musia pokračovať aj po prerušení štúdia, inak im môže zo zákona zaniknúť po dvoch nezaplatených mesiacoch. Ak študent nemá záujem o dobrovoľné poistenie, môže sa z neho kedykoľvek odhlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska.

k študent počas prerušenia štúdia začne pracovať, vzniknú mu povinnosti voči Sociálnej poisťovni, ktoré však zaňho plní zamestnávateľ od prvého dňa zamestnania. Ak študent s prerušeným štúdiom začne podnikať, povinné nemocenské a dôchodkové poistenie si bude platiť sám až v nasledujúcom kalendárnom roku podľa dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2017. Informácie o odvodových povinnostiach nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Samostatne zárobkovo činná osoba.

Zdroj: Sociálna poisťovňa