Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Systém eLegislatíva spustený

Systém eLegislatíva spustený

V rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti a v súlade so zákonom o tvorbe právnych predpisov bol od 1.4.2016 na právnom a informačnom portáli Slov-Lex spustený nový informačný systém určený na tvorbu právnych predpisov a riadenie jednotlivých fáz legislatívneho procesu – eLegislatíva.

Občania tak získali jednoduchý a prehľadný prístup k informáciám o prebiehajúcich legislatívnych procesoch:

  • typ procesu, akej legislatívnej oblasti sa týka a v akom štádiu sa proces aktuálne nachádza (napr. že je v štádiu medzirezortného pripomienkového konania),
  • kto ho predkladá a na základe akého podnetu,
  • prístup k sprievodnej dokumentácii (dostupná je napr. predkladacia správa, doložka vplyvov, návrh uznesenia, a podobne),

Súčasťou systému sú aj nástroje na pripomienkovanie, či sledovanie histórie jednotlivých legislatívnych procesov a v neposlednom rade možnosť diskusie širokej verejnosti nad navrhovanou právnou úpravou – vecným zámerom, čo umožňuje občanom zapojenie sa do prípravnej fázy legislatívnych procesov.

Používateľská príručka elektronických služieb

Zdroj:Zákon č. 400/2015 Z.z.