Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 1.časť

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 1.časť

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 1.časť

Prehľad tlačív potrebných na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a pre rok 2016.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch za zdaňovacie obdobie 2015

Zamestnávateľ vystavuje tlačivo zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

  • do 10. februára 2016 tým zamestnancom, ktorí oň požiadali do 5. februára
  • do 10. marca 2016 tým zamestnancom, ktorí o jeho vystavenie nepožiadali do 5. februára

Zamestnancom, ktorým bude zamestnávateľ vykonávať ročné zúčtovanie preddavkov na daň uvedené potvrdenie nebude vystavovať. Namiesto neho im vystaví doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Zamestnanec do 15. februára 2016 na ňom požiada príslušného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2015. S tlačivom mu odovzdá aj potvrdenia od všetkých ďalších zamestnávateľov, a prípadne ďalšie potrebné doklady.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

Zamestnávateľ spracuje ročné zúčtovanie za rok 2015 do konca marca 2016 a následne tlačivo doručí do konca apríla 2016 každému zamestnancovi, ktorému ho vykonal.

Ak bude zamestnanec následne za rok 2015 podávať aj daňové priznanie, tak mu zamestnávateľ vystaví tlačivo a doplní v ňom údaje na 2. strane. Tlačivo vystaví do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti.