Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 3.časť

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 3.časť

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 3.časť

Tretia časť prehľadu tlačív potrebných na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a pre rok 2016.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu

Tlačivo slúži na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej sumy základu dane a mesačného daňového bonusu v priebehu roka.

Na zdaňovacie obdobie roku 2016 sa tlačivo podpisuje do konca januára 2016.

Ide o potvrdenie o pokračovaní uplatňovania predmetných nárokov aj v roku 2016. Ak sa niektorá skutočnosť zmenila, tak sa vyznačí.

Vyhlásenie zamestnanci bežne podpisujú aj v priebehu roka, spravidla pri nástupe do zamestnania alebo ak sa tak rozhodnú.

Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa §15a zákona č. 595/2003 Z.z.

Zamestnávateľ, ktorý vypláca ústavnému činiteľovi príjem v zmysle §15a zákona č. 595/2003 Z.z. a zdaní ho sadzbou dane vo výške 5% je povinný oznámiť správcovi dane výšku sumy tejto dane.

Toto oznámenie musí podávať zamestnávateľ vždy do konca kalendárneho mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac.

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ide o príjmy, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Pozrite si aj predchádzajúci príspevok:
Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 1.časť
Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 2.časť