Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 2.časť

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 2.časť

Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 2.časť

Druhá časť prehľadu tlačív potrebných na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a pre rok 2016.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003

Pokiaľ sa zamestnanec rozhodne, aby podiel ním zaplatenej dane (2% resp. 3%) bol použitý na osobné účely, zašle toto tlačivo na daňový úrad spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby

Toto potvrdenie je zamestnávateľ povinný vystaviť na žiadosť zamestnanca, ak mu vykonal ročné zúčtovanie dane.

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse.

Tlačivo sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Pozrite si aj predchádzajúci príspevok:
Tlačivá potrebné na účely zdaňovania príjmov zo závislej činnosti pre ukončenie roku 2015 a rok 2016 - 1.časť