Aký je rozdiel medzi predfaktúrou a zálohovou faktúrou?

Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty pojmy ako predfaktúra alebo zálohová faktúra nepozná. V zákone v § 71 je definovaný len pojem faktúra.

Pojmy zálohová faktúra, predfaktúra, preddavková faktúra a podobne sa však často vyskytujú v účtovných programoch. Rozdiely medzi jednotlivými typmi dokladov často závisia od konkrétneho účtovného program. Každý účtovný program môže tieto pojmy používať odlišne.

Rozdiely v jednotlivých typoch dokladov:

 1. Doklad, ktorým žiadam o zaplatenie preddavku (firma zatiaľ neprijala žiadnu zálohu)
  • vyčíslená len celková suma
  • nemá rozpis DPH
  • nedaňový doklad
  • neúčtovný doklad
  Online účtovný program Humanet používa pre tento druh dokladu pojem Predfaktúra.

 2. Doklad, ktorý vystavím do 15 dní po prijatí platby ak ešte nemôžem vystaviť faktúru (napr. z dôvodu, že predmet dodávky ešte nebol dodaný)
  • vystavuje sa len na účely vyúčtovania DPH
  • vystavujú len platcovia DPH
  • má rozpis DPH
  • daňový doklad
  • účtovný doklad
  Online účtovný program Humanet používa pre tento druh dokladu pojem Zálohová faktúra.

 3. Faktúra, vyúčtovacia faktúra
  • vystavuje sa pri dodaní služby alebo tovaru
  • má rozpis DPH
  • ak vznikla po vystavení dokladu v bode 2, má obsahovať Prehľad vyfaktúrovaných preddavkov a Vyúčtovanie základu dane a DPH po odpočítaní vyfaktúrovaných preddavkov
  • daňový doklad
  • účtovný doklad
  Online účtovný program Humanet používa pre tento druh dokladu pojem Faktúra.

Najväčší rozdiel medzi jednotlivými typmi dokladov je v DPH.