Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Účtovný softvér a mzdový program v. 4.04

Účtovný softvér a mzdový program verzia 4.04 online ekonomického a informačného systému Humanet je v produkčnej prevádzke od 2.3.2014. Podrobný popis zmien nájdete priamo v programe v menu Pomocník / Dokumentácia.

Čo obsahuje nová verzia?

Mzdy a personalistika

 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 – výpočty.
 • Tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2013.
 • Tlačivo potvrdenia o zaplatení dane za rok 2013.
 • Tlačivo vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane za rok 2013.
 • Úprava zápisu Kalendárnych dní vylúčených dôb do mesačného výkazu poistného a výkazu poistného a príspevkov podľa usmernenia Sociálnej poisťovne zverejneného na jej portáli.

Podvojné účtovníctvo

 • Úprava editačných formulárov účtovníckych evidencií.
 • Dodatočné daňové priznanie DPH a kontrolného výkazu.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.
 • Účtovná závierka neziskové organizácie.
 • Konverzia čísla účtu na IBAN.

Jednoduché účtovníctvo

 • Dodatočné daňové priznanie DPH a kontrolného výkazu.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.
 • Účtovná závierka neziskové organizácie.
 • Konverzia čísla účtu na IBAN.