Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Poznáte tieto užitočné skratky?

Program MS Excel určite poznáte. Pomáha mnohým mzdárkam aj účtovníkom pri práci s dátami. Aby sme vám vašu prácu uľahčili, čo najviac, pripravili sme pre vás zoznam jeho užitočných skratiek.

Pomôžu vám pri rýchlej orientácii vo vašich tabuľkách, pri tvorbe prehľadov, vytváraní grafov či hľadaní údajov v rozsiahlých súboroch. A možno zistíte, že mnohé z nich poznáte, len ste ich zabudli používať.

Používajte skratky, pracujte efektívnejšie 

ALT: Sprístupni vám hornú lištu, ktorá sa dá potom ovládať pomocou písmen.

PG UP: Vďaka skratke rýchlo prejdete na ďalšiu stranu.

PG DOWN: Prechod na predchádzajúcu stránku.

Shift + medzerník: Výber celého riadku.

Shift + F2: Pridanie/úprava komentáru k bunke.

CTRL + N: Rýchlo si otvoríte nový zošit.

 

CTRL + T: Rýchlo si otvoríte novú tabuľku.

CTRL + K: Vloženie hypertextového odkazu.

CTRL + B: Tučné/Bold písmená.

CTRL + I: Písmo v kurzíve.

CTRL + U: Podčiarknutie textu.

CTRL + Shift + ~: Použitie formátu Všeobecné číslo.

CTRL + Shift + $: Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + Shift + %: Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

CTRL + Shift + #: Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + Shift +!: Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRl+F: Vyhľadávanie hodnoty v hárku. 

CTRL +F1: Skryje/zobrazí panel s nástrojmi.

CTRL + F12: Otvoriť súbor.

CTRL + Medzerník: Vybratie celého stĺpca.

CTRL + A: Vyber všetkého.

CTRL + D: Skopírovanie bunky, ktorá sa nachádza nad vybranou bunkou.

CTRL + H: Hľadanie a nahradenie.

CTRL + šípka vpravo: Pohyb doprava na koniec záznamov.

CTRL + šípka vľavo: Pohyb doľava na začiatok záznamov.

CTRL + šípka hore: Pohyb hore na začiatok záznamov.

CTRL + šípka dole: Pohyb dole na koniec záznamov.

F2: Editácia vybranej bunky.

F11: Nový graf.

Našli ste si svoju skratku? Ak áno, super. Teší nás, že sme vám mohli pomôcť.