Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Viete, aký bude vianočný príspevok pre dôchodcov?

Slovenskí dôchodcovia môžu aj tento rok očakávať vyplatenie vianočného príspevku, ktoré Sociálna poisťovňa začne vyplácať v decembri 2017. Počet vyplatených vianočných príspevkov bude 1 175 964, čo odhadom predstavuje 75,06 mil. eur.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok tým dôchodcom, ktorí majú nárok na výplatu niektorého z dôchodkov za december 2017 v sume najviac 547,20 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky.

Ide o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku.

O vianočný príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok automaticky všetkým, ktorí majú naň nárok. Dostanú ho v decembri spolu s dôchodkom.

Maximálna výška vianočného príspevku je 87,26 eur.

Najvyšší vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac 199,48 eur mesačne. Tým, ktorí poberajú dôchodok od 199,49 eur do 547,20 eur mesačne, patrí vianočný príspevok podľa výšky vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 24,68 eur. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahuje 398,96 eur mesačne, Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok zvýšený o 12,74 eur. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur.


Zdroj: Sociálna poisťovňa