Výkaz poistného a príspevkov s údajmi z miezd za jún 2018 nie je možné odoslať

Výkaz poistného a príspevkov s údajmi z miezd za jún 2018 nie je možné odoslať

Informácia Sociálnej poisťovne

V týchto dňoch nás užívatelia našich systémov upozornili na to, že nie je možné odoslať výkazy poistného a príspevkov (pre nepravidelné príjmy) za mesiac jún 2018 s obdobím zúčtovania 072018. Zisťovali sme dôvody, a na stránke portálu elektronických služieb Sociálnej poisťovne sme našli túto informáciu:

"Sociálna poisťovňa upozorňuje užívateľov e-Služieb, že Výkazy poistného a príspevkov v novej verzii budú na odosielanie sprístupnené do termínu splatnosti poistného. Výkazy, ktoré majú v hlavičke v poli „zúčtované v mesiaci“ uvedené obdobie 062018 a starší sa zasielajú v starej verzii. Výkazy, ktoré budú mať uvedený vyšší dátum, t.j. 072018 a viac budú posielané v novej verzii. O nasadení budeme informovať aj prostredníctvom mailovej skupiny „SWspol“."

V tejto súvislosti chceme informovať užívateľov systému Humanet, že spracovanie výkazu poistného a príspevkov v novej verzii 2018 sprístupníme v systéme v čo najkratšom čase.