Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnávateľ poskytuje mužovi len rodičovskú, nikdy nie materskú dovolenku

Zamestnávateľ poskytuje mužovi len rodičovskú, nikdy nie materskú dovolenku

Keďže Zákonník práce nepozná pojem materská dovolenka pre mužov, zamestnávateľ ju nemôže otcovi dieťaťa poskytnúť, a to ani v prípade poberania dávky materské. Odo dňa začiatku starostlivosti o dieťa otcovi patrí vždy rodičovská dovolenka, v tomto zmysle si preto plní zamestnávateľ aj oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Ak otec dieťaťa poberá dávku materské, zamestnávateľ nástup na rodičovskú dovolenku oznamuje prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – zmena (oddiel č. 9, Dátum začiatku RD), pričom počas poberania materského má rovnako ako matka vylúčenú povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia (teda on ani jeho zamestnávateľ neplatia poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, zamestnávateľ neplatí ani poistné na garančné poistenie a do rezervného fondu solidarity, v prípade akéhokoľvek príjmu platí len poistné na úrazové poistenie). Ak otec pokračuje po ukončení poberania materského v rodičovskej dovolenke, zamestnávateľ podobne ako u matky sociálne poistenie preruší od nasledujúceho dňa po ukončení poberania dávky. Prerušenie povinného sociálneho poistenia taktiež oznamuje Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prerušenie (oddiel č. 9, Dátum vzniku prerušenia, Dôvod prerušenia 6).

Zdroj: Sociálna poisťovňa