Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Započítanie daňovej licencie

Daňová licencia

Ak zaplatíte za daňovú licenciu viac, ako vám vyšla daňová povinnosť vypočítaná pri daňovom priznaní, môžete si rozdiel započítať v nasledujúcich 3 rokoch. Avšak započítavať budete iba sumu prevyšujúcu výšku vašej daňovej licencie pre aktuálne daňové obdobie.

Čo hovorí zákon o dani z príjmu

Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní je možné započítať na daňovú povinnosť pred uplatnením preddavkov na daň (§ 42) najviac v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená, a to len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie.

Príklad 1

Spoločnosť má obrat do 500 000 €, nie je platiteľom DPH. V roku 2014 jej v daňovom priznaní nevznikla daňová povinnosť, zaplatí teda daňovú licenciu vo výške 480 €. Túto sumu môže započítať v rokoch 2015, 2016 a 2017.

V roku 2015 jej vznikla daňová povinnosť vo výške 220 €, čo je menej ako výška príslušnej daňovej licencie, zaplatí teda znovu daňovú licenciu 480 € . Kladný rozdiel oproti dani vypočítanej v daňovom priznaní 260 € (480–220) môže započítať v rokoch 2016, 2017 a 2018.

V roku 2016 sa hospodárenie spoločnosti zlepšilo a v daňovom priznaní vypočítali daňovú povinnosť 800 €. Minimálnu daň 480 € (výška daňovej licencie) musia zaplatiť a zvyšnú časť daňovej povinnosti vo výške 320 € (800-480), ktorá prevyšuje daňovú licenciu, môžu započítať z minulých rokov. Započítajú teda 320 € z daňovej licencie z roku 2014. Z daňovej licencie zaplatenej v roku 2014 im ešte zostane 160 € (480-320) ku započítaniu v roku 2017 a z daňovej licencie zaplatenej v roku 2015 ostáva 260 € na započítanie pri daňovom priznaní za rok 2017 alebo 2018.

Príklad 2

Spoločnosť, neplatiteľ DPH, bola v roku 2014 v strate a zaplatila daňovú licenciu vo výške 480 €. Túto sumu si môže započítať v rokoch 2015 – 2017.

V roku 2015 vypočítali daňovú povinnosť vo výške 500 €. V priebehu roku sa však ich obrat zvýšil a stali sa platiteľom DPH, preto výška ich daňovej licencie je 960 €. Zaplatia teda daňovú licenciu 960 € a pre zápočet do nasledujúcich rokov im zostane 480 € z roku 2014 a 460 € (960 – 500) z roku 2015, spolu 940 €.

V roku 2016 im vznikne daňová povinnosť 1000 €. Zaplatia daňovú licenciu 960 € a zostatok daňovej povinnosti 40 € (1000 – 960) môžu započítať z minulých rokov. Započítajú teda 40 € z roku 2014 a pre zápočet v ďalších rokoch im zostane 440 € z roku 2014 a 460 € z roku 2015. Ak sa im nepodarí v roku 2017 započítať celý zostatok 440 € z roku 2014, nárok na zápočet zvyšnej sumy zanikne.

Čo to v praxi znamená

Od roku 2014 teda každý daňovník, ktorý podlieha daňovej licencii, zaplatí minimálne výšku daňovej licencie v každom daňovom priznaní.