Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia treba urobiť osobitne za každý pracovný vzťah

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia treba urobiť osobitne za každý pracovný vzťah

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia treba urobiť osobitne za každý pracovný vzťah

Aj keď zamestnávatelia ešte nemajú povinnosť zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia elektronicky, veľa zamestnávateľov možnosť elektronického zasielania týchto dokumentov využíva už v súčasnosti.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti upozorňuje, že na rozdiel od vyhotovovania evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme, elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebné vyhotoviť osobitne za každý pracovný vzťah (to platí aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Uvedený postup sa vyžaduje z dôvodu vykonávania kontrol v prijatých elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia.

Ak zamestnávateľ ešte nevyužíva elektronické zasielanie evidenčných listov dôchodkového poistenia a zasiela evidenčné listy dôchodkového poistenia v papierovej forme, môže naďalej, tak ako doteraz, vyhotovovať jeden evidenčný list za viac dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

O uvedenom postupe, ako aj o ďalších povinnostiach zamestnávateľov v súvislosti s vypĺňaním evidenčných listov dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa zamestnávateľov informuje aj v metodickom usmernení, ktorého aktualizovaná verzia je zverejnená na internetovej stránke Sociálnej poisťovne – dokument si stiahnete kliknutím na tento odkaz.

Zdroj: Sociálna poisťovňa