Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu – tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. Ten im však vznikne len v prípade, ak im súčasne vznikne nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nárok na výplatu nemocenského z nemocenského poistenia a dohoda im v čase práceneschopnosti stále trvá. Na priznanie nároku je tiež potrebné, aby si zamestnávateľ splnil voči Sociálnej poisťovni oznamovacie povinnosti spojené s nahlásením pracovného úrazu.

Nárok na úrazový príplatok vzniká od prvého dňa uznanej PN a vypláca sa za kalendárne dni. Výška úrazového príplatku od prvého do tretieho dňa PN je 55 % denného vymeriavacieho základu a od štvrtého dňa je to 25 % denného vymeriavacieho základu.

Poškodený, čiže dohodár, ktorý je dočasne práceneschopný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, požiada o úrazový príplatok predložením tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – diel II. v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa