Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Chyby v evidenčných listoch dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkové poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia je dôležitý podklad na rozhodovanie o dôchodkových dávkach. Obsahuje údaje, podľa ktorých sa určuje nárok na dôchodok a vypočítava sa jeho výška. Je nevyhnutné, aby zamestnávateľ viedol evidenčné listy dôchodkového poistenia správne a v súlade so Zákonom o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ je povinný viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely dôchodkového poistenia, a to od vzniku dôchodkového poistenia zamestnancov po celé obdobie, počas ktorého dôchodkové poistenie zamestnancov trvá. Za zamestnanca ho zamestnávateľ vypĺňa, potvrdzuje a následne zasiela príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa chyby v evidenčných listoch dôchodkového poistenia Sociálna poisťovňa uvádza:

  • nesprávne uvedené meno alebo priezvisko zamestnanca
  • nesprávne uvedený dátum narodenia zamestnanca
  • nesprávne uvedené rodné číslo zamestnanca
  • nesprávne uvedená adresa zamestnanca
  • nesprávne uvedené údaje o vzniku a zániku poistenia
  • neodovzdanie evidenčného listu dôchodkové poistenia zamestnávateľom vôbec

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre zamestnávatelia nájdete Evidenčný list dôchodkového poistenia spolu s návodom na jeho vyplnenie a Metodické usmernenie pre zamestnávateľov s konkrétnymi príkladmi a vzormi na správne zápisy údajov v evidenčných listoch dôchodkového poistenia.