Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daňové priznanie 2015

Daňové priznanie

V Humanete spracujete daňové priznanie online z počítača, tabletu, či dokonca aj smartfónu. Nič nesťahujete, neinštalujete, neaktualizujete.

K dispozícii sú daňové priznania pre fyzické aj právnické osoby vrátane výkazov, ako súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz mikroúčtovnej jednotky a pod.

Ak ste spracovávali účtovníctvo za rok 2015 v online účtovníctve Humanet, potom vám program do daňového priznania vyplní väčšinu údajov načítaním z účtovníctva.

Vytvorené daňové priznanie môžete vytlačiť, uložiť a exportovať v elektronickom formáte pre jeho podanie na portáli Finančnej správy.

Ak Humanet na spracovanie účtovníctva nepoužívate, nevadí. Stačí sa bezplatne zaregistrovať a môžete daňové priznanie spracovať. Všetky funkcie na spracovanie daňového priznania v online účtovnom programe Humanet sú bezplatné.