Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Daňovo-odvodová kalkulačka

Daňovo-odvodová kalkulačka

Daňovo-odvodová kalkulačka uľahčuje výpočet čistej mzdy zamestnancov. Uvedením hrubej mzdy a zodpovedaním individuálnych charakteristík daňovníka, ktoré majú vplyv na výsledné daňovo-odvodové zaťaženie, umožňuje vypočítať čistú mesačnú a ročnú mzdu daňovníka a daňovo-odvodové zaťaženie jeho práce. Kalkulačka jednoduchým spôsobom približuje analytický pohľad na výpočet daňového zaťaženia práce a jeho porovnanie medzi rokmi na konkrétnej mzdovej úrovni.

Základné atribúty kalkulačky sú:

  • modul zamestnanec a dohodár (v príprave...)
  • 5 zdaňovacích období (2011 – 2015)
  • zjednodušený a pokročilý mód
  • možnosť exportu údajov pre užívateľov
  • súbežná kalkulácia na mesačnej a ročnej báze
  • možnosť medziročného porovnania pri rozdielnych úrovniach miezd
  • tabuľkové, textové a interaktívne grafické zobrazenie výsledkov

Daňovo-odvodová kalkulačka slúži len na informatívny výpočet. Čistá mzda vypočítaná prostredníctvom analytickej daňovo-odvodovej kalkulačky nemusí byť nevyhnutne identická s čistou mzdou uvedenou na vašej výplatnej páske. Hlavnou príčinou je nemožnosť zovšeobecnenia individuálnych špecifík každého zamestnanca vo všeobecnej kalkulačke. Medzi ne patrí najmä spôsob výpočtu náhrady dovolenky resp. náhrady dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá závisí od denného vymeriavacieho základu konkrétneho daňovníka. Pre účely výpočtu daňového bonusu na mesačnej báze pracuje daňová kalkulačka s priemernou výškou daňového bonusu.

Daňovo-odvodovú kalkulačku nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCIÍ SR