Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti

Základnou podmienkou na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je skutočnosť, že poistenec bol v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov poistený v nezamestnanosti aspoň dva roky – 730 dní.

Zamestnanec, ktorý bol v pracovnom pomere na dobu určitú má nárok na dávku v nezamestnanosti ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti pre nárok na dávku sa nezapočítava obdobie, ktoré bolo započítané ku dňu vzniku predchádzajúceho nároku na dávku v nezamestnanosti.

Obdobie dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti sa započítava na vznik nároku na dávku len vtedy, ak za toto obdobie bolo zaplatené poistné najneskôr v posledný deň splatnosti poistného a dlžná suma je nižšia ako 5 eur.

Do obdobia poistenia v nezamestnanosti na nárok na dávku sa započítava aj obdobie čerpania rodičovskej dovolenky.

Poistenec, ktorý splnil podmienky má nárok na dávku v nezamestnanosti odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov.