Dnes je deň daňovej slobody na Slovensku

Oznámenie

Deň daňovej slobody je deň, ktorý reprezentuje daňové zaťaženie pracujúcich v ekonomike. Pomyselne rozdeľuje rok na dve časti. Na tú, dokedy pracujúci robia na štát a tú, odkedy už robia na seba.

V takejto podobe ide o zrozumiteľné vyjadrenie skutočných nákladov na chod štátu a pri medziročnom porovnaní poskytuje informáciu o tom, v akej miere štát prerozdeľuje hodnoty vytvorené v ekonomike.

Čím tento deň nastane skôr, tým je nižšie daňové zaťaženie a ľudia majú viac finančných prostriedkov pre vlastnú potrebu.

Tento rok pripadol Deň daňovej slobody na Slovensku na 30. mája 2018, to znamená, že pracujúci pracovali na odvod daní celých 151 dní. Je to však o 7 dní menej ako minulý rok.

Podľa informácií spoločnosti Deloitte, približne rovnako ako Slováci na tom sú aj Briti, Španieli a Estónci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci v Luxembursku a vo Francúzsku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.