Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dohody od 1. júla 2014

Dohoda

Od 1.7.2014 platí pre všetky typy dohôd, že ich je možné uzatvárať len na dobu určitú a to najdlhšie na 12 mesiacov.

Dohody, ktoré začali pred 1.7.2014 môžu trvať najneskoršie do 30.6.2015, ak by aj mali trvať dlhšie, tak musia byť ukončené.

V prípade potreby je možné po skončení dohody s tou istou osobou uzatvoriť od ďalšieho dňa novú dohodu.

Pri ukončení dohody je potrebné:

  • odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne (najneskôr v deň nasledujúci po skončení dohody)
  • ak bol dohodár dôchodkovo poistený, zaslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia
  • ak bol dohodár poistený na zdravotné poistenie, odhlásiť ho zo zdravotnej poisťovne

Pri začatí novej dohody je potrebné:

  • prihlásiť dohodára znova do Sociálnej poisťovne - a to najneskôr deň pred začatím novej dohody, ak zabudnete, tak najneskôr v deň začiatku novej dohody avšak ešte predtým, ako začne vykonávať prácu
  • ak sa za dohodára bude platiť zdravotné poistenie, prihlásiť ho do zdravotnej poisťovne

Splatnosť odmeny

Od 1.7.2014 sa musí odmena pri dohode o pracovnej činnosti a pri dohode o brigádnickej práci študentov vyplatiť najneskôr do konca mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom sa vykonala práca ( napr. za jún, do konca júla).

Pri dohodách o pracovnej činnosti a dohodách o brigádnickej práci študentov v prípade, že dohoda začne a skončí v rôznych kalendárnych mesiacoch, vždy pôjde o tzv. pravidelný príjem podľa zákona o Sociálnom poistení. Takíto dohodári musia byť do Sociálnej poisťovne prihlásení ako dohodári s pravidelným príjmom (od 1.7.2014).

Pri už existujúcich dohodách o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov, kde ste boli dohodnutí na nepravidelnom príjme musíte prejsť od 1.7.2014 na odmeňovanie za každý mesiac - a to znamená, k 30.6.2014 odhlásiť dohodára zo Sociálnej poisťovne, vypočítať a zaplatiť poistné za doterajšie obdobie a k 1.7.2014 ho prihlásiť do Sociálnej poisťovne ako dohodára s pravidelným príjmom.

Podľa metodických pokynov Sociálnej poisťovne sa za dohodu s pravidelným príjmom nepovažuje dohoda, ktorá začne a skončí v tom istom kalendárnom mesiaci. Takéhoto dohodára prihlásite aj naďalej ako dohodára s nepravidelným príjmom.