Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Finančná správa pripravuje školenia pre verejnosť

Finančná správa pripravuje školenia pre verejnosť

Informácia Finančnej správy

Účinnosťou novely zákona č. 333/2011 z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva bolo od januára 2018 umožnené Finančnému riaditeľstvu SR vykonávať školenia z colnej a daňovej oblasti aj pre širokú verejnosť – fyzické aj právnické osoby.

Prípravu jednotlivých školení zastrešuje Akadémia finančnej správy v spolupráci s lektormi (zamestnanci FS), ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou v oblasti správy daní a ciel.

Akadémia FS bude priebežne na portáli FS uverejňovať jednotlivé témy školení spolu s termínmi ich realizácie, na ktoré sa bude môcť verejnosť prihlásiť prostredníctvom stránky www.skolenia.sk, alebo zaslaním vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk.

Prostredníctvom stránky finančnej správy na sociálnej sieti Facebook alebo e-mailom na vzdelavanie@financnasprava.sk môžu daňové subjekty navrhovať témy školení z daňovej a colnej oblasti, o ktoré by mali záujem. Finančná správa následne, podľa záujmu o jednotlivé navrhnuté témy školenia a v prípade dostupných personálnych a priestorových kapacít, školenie vyhlási. Školenia opäť začnú od druhej polovice septembra.

Finančná správa školila daňové subjekty už vo viacerých témach. Najviac školení bolo zameraných na elektronickú komunikáciu. Išlo o osem školení v troch mestách na Slovensku, ktoré sa konali v mesiacoch máj až jún. Okrem toho zrealizovala školenia na tému ochrany práv duševného vlastníctva, odbornej kvalifikácie pre osoby zodpovedné za colné záležitosti, pôvodu tovaru a na ďalšie témy.

Viac informácií o školeniach nájdete na portáli finančnej správy spolu s prihláškou na štúdium na vzdelávaciu aktivitu a bližšími informáciami ku školeniam, ktorých téma a obsah boli, resp. budú zverejnené.

Spracované zo zdrojov finančnej správy