Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Firemným autom na dovolenku

Firemným autom na dovolenku

Využívanie firemného vozidla na súkromné účely je významným benefitom, no potrebné je dodržať aj niekoľko zásad. Je vždy na firme, či tento benefit zamestnancovi poskytne a za akých podmienok. Teda či ho môže využívať len na Slovensku, alebo aj v zahraničí.

Ak firma umožňuje zamestnancovi využívať služobné vozidlo aj na súkromné účely vrátane dovoleniek, musí vopred čo najpresnejšie stanoviť pravidlá využívania vozidla, aby zamestnanec vedel, za čo je zodpovedný

Vďaka novej právnej úprave je v súčasnosti zdaňovanie nepeňažného príjmu, kam patrí aj využívanie firemného vozidla na súkromné účely vrátane dovoleniek, upravené v prospech zamestnanca. Zamestnanec tak už neodvádza daňovému úradu mesačne 1 % zo vstupnej ceny vozidla po celý čas používania auta vo firme, ale zohľadňuje sa amortizácia vozidla. V praxi to znamená, že ak je vozidlo zaradené do užívania prvý rok, daň sa vypočíta z jedného percenta zo vstupnej ceny vozidla. Napríklad pri obstarávacej cene 20.000 eur s DPH je to 38 eur, keďže 1 % z ceny je 200 eur a zamestnanec platí daň z príjmu 19 % z tejto sumy. Ak je už v užívaní dva a viac rokov, zdaňuje sa v nasledujúcich siedmich rokoch 1 % zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5 %.

Obdobne jasno by malo byť od začiatku užívania firemného vozidla na súkromné účely aj v tom, ktoré kilometre si bude zamestnanec platiť a ktoré pôjdu do nákladov firmy. Aj preto je dôležité viesť knihu jázd, kde budú súkromné aj služobné kilometre jasne oddelené. Ak nie je dohodnuté inak, súkromné kilometre si platí zamestnanec.

Ak firma využíva palivové karty na tankovanie, môže tento benefit rovnako využívať počas dovolenky na firemnom aute aj zamestnanec. Výhodou je, ak má firma možnosť využívať širšiu sieť čerpacích staníc, teda má zmluvu minimálne s dvoma partnermi, a zamestnanec tak môže bezhotovostne čerpať palivo.

Zdroj: karierainfo.sk