Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Garančné poistenie - 2. časť - Rozsah garančného poistenia

Garančné poistenie - 2. časť - Rozsah garančného poistenia

Garančné poistenie 2. časť - Rozsah garančného poistenia

Garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený

  • fyzická osoba
  • právnická osoba
  • družstvo

Zamestnávateľ platí garančné poistenie za zamestnanca

  • a) osobu, ktorá je v pracovnom pomere
  • b) osobu, ktorá vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • c) člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu

Od 1.1.2014 zamestnávateľ neplatí garančné poistenie za zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50% účasť na majetku zamestnávateľa. Z toho vyplýva, že takémuto zamestnancovi nevzniká nárok na dávku garančného poistenia.

Vznik a zánik garančného poistenia

Povinné garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Garančné poistenie zaniká zamestnávateľovi dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca.

Prečítajte si prvú časť článku:
Garančné poistenie – 1. časť