Humanet efektívne: Vytvorte z rekapitulácie kontingenčnú tabuľku alebo graf

V príspevku Humanet efektívne: Vytvorte zo zostavy Tlač mzdovej položky kontingenčnú tabuľku alebo graf  sme vám predstavili možnosť vytvárať si zo zostavy, spracovanej do xlsx formátu, kontingenčnú tabuľku alebo kontingenčný graf.

Rovnaké možnosti poskytuje aj určitá definícia zostavy typu Rekapitulácia. Rekapitulácia patrí medzi užívateľsky editovateľné zostavy. Poskytuje užívateľovi možnosť určiť si v zostave zoznam mzdových položiek, ktoré budú vstupovať do zostavy, čiastočne určiť štruktúru zostavy a určiť si výstupný formát zostavy. Pri určení štruktúry je k dispozícii typ rekapitulácie riadková, kedy sú v riadkoch mzdové položky a v stĺpci triediace kritériá, a typ rekapitulácie stĺpcová, kedy sú v riadkoch triediace kritériá, a v stĺpcoch mzdové položky. Pri určení výstupného formátu je k dispozícii spracovanie do pdf, xlsx alebo csv súboru.

Zostavu možno spracovať za jeden alebo za viac mesiacov. Kým pri spracovaní zostavy Tlač mzdovej položky sa údaje uvedú za jednotlivé mesiace v samostatných stĺpcoch, pri spracovaní zostavy Rekapitulácia sa do stĺpca/riadku uvedú údaje v súčte za všetky vybrané mesiace.

Pre spracovanie kontingenčnej tabuľky (alebo kontingenčného grafu) zo zostavy typu Rekapitulácia potrebujete mať v definícii nasledovné nastavenia. Na záložke Všeobecné parametre v políčku Prednastavený formát výstupu vyberte položku XLSX,  v políčku Štýl vyberte položku Stĺpcová a označte políčko Zápis kritérií do samostatných stĺpcov.

Na záložke Všeobecné parametre pridajte jedno, alebo viacero triediacich kritérií, napríklad Nákladový útvar - názov a Priezvisko a meno v poradí, ako som ich uviedla.

Spracovaním rekapitulácie za užívateľom vybrané obdobie sa vytvorí xlsx súbor v štruktúre,

ktorá umožňuje vytvoriť kontingenčnú tabuľku podľa požiadaviek užívateľa. Napríklad môže poskytnúť prehľad súčtov vybraných mzdových položiek po zamestnancoch a po útvaroch.