Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Kalkulačka hodnoty bytov

Kalkulačka hodnoty bytov

IFP pripravil kalkulačku na odhad hodnoty bytov, ktorá po vyplnení vstupných charakteristík odhadne približnú hodnotu bytu. Odhady vychádzajú z regresnej rovnice, ktorá je založená na skutočných inzerovaných ponukových cenách bytov za obdobie rokov 2011 a 2012. Vstupné charakteristiky definujú základné vlastnosti bytu, jeho lokality a ekonomickej situácie v lokalite. Vypočítaná hodnota je orientačná. Pri jej interpretácii treba brať do úvahy, že model nezohľadňuje vývoj na realitnom trhu za roky 2013 až 2015, neobsahuje všetky charakteristiky vplývajúce na cenu bytu a s výnimkou Bratislavy a Košíc odhaduje priemernú hodnotu za m2 na úrovni celého mesta alebo obce.

Kalkulačka pracuje v užívateľsky prístupnom prostredí, kde sa jednotlivé charakteristiky bytu potrebné pre odhad hodnoty vyberajú zo zoznamu alebo dopĺňajú ako číselné údaje. V prvom kroku je výber mesta alebo obce. V prípade Bratislavy a Košíc je potrebné vybrať aj mestskú časť a ulicu. Ďalšie parametre sa týkajú výhradne charakteristík bytu. Po zadaní požadovaných údajov stačí kliknúť na tlačidlo „Vypočítať“ a zobrazí sa odhad hodnoty za m2 a celkovej odhadovanej hodnoty bytu. Odhady sú indikatívne a pri ich používaní je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že v niektorých prípadoch nie je možné dostatočne presne odhadnúť hodnotu bytu.

Vstupné údaje a regresná rovnica

Kalkulačka je založená na regresnom modeli cien bytov za m2, ktorý vychádza z databázy ponukových cien bytov za roky 2011 a 2012 (ďalej len databáza). Databáza po očistení obsahuje 113 tis. pozorovaní s charakteristikami inzerovaných bytov . Model pracuje s konkrétnymi charakteristikami bytu, lokality a ekonomickej situácie v lokalite.

Charakteristiky bytu:

 • Celková obytná plocha bytu
 • Výmera balkóna, terasy a lodžie
 • Poloha bytu v bytovke – prízemie, podstrešie, medziposchodie
 • Výťah v bytovom dome
 • Stav bytu – novostavba, kompletná, čiastočná rekonštrukcia, pôvodný stav
 • Použité materiály – panel, tehla, zmiešaná konštrukcia

Lokalita bytu a ekonomická situácia v regióne:

 • Okres
 • Vzdialenosť do najbližšieho krajského mesta
 • Počet obyvateľov v meste, obci
 • Daň z prenocovania na obyvateľa
 • Nezamestnanosť v obci
 • V prípade Bratislavy a Košíc aj ulice

Kalkulačku na odhad hodnoty bytov nájdete na tomto odkaze.

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCIÍ SR