Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Minimálna mzda na hodinu v zahraničí a u nás

Každú úspešnú spoločnosť tvoria z veľkej časti zamestnanci, ktorí sa podieľajú na vytváraní celkového obrazu spoločnosti a výslednom efekte výrobku alebo služby.

V súčasnej dobe globalizácie sa rozhodlo veľa spoločností využívať menej kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá pre nich predstavuje čo najnižšie náklady, ktorými sa snažia maximalizovať svoj zisk. Spoločnosti si vyberajú krajiny, ktoré sú pre nich najviac dostupné z pohľadu politickej situácie, miery korupcie, dostupnej vybudovanej infraštruktúry a daňovej politiky. Patri medzi tieto krajiny aj Slovensko?

Na Slovensku predstavuje v súčasnosti minimálna mzda na hodinu 2,023 €, t.j. 2,8 $.

Predstavme si 10 krajín s najnižšou minimálnou mzdou na hodinu vo svete a ich hlavnú činnosť, ktorou sa zaoberajú.

  1. Madagaskar - 0,18 $/hod (0,13 €), IT služby a výroba oblečenia
  2. Bangladéš - 0,23 $/hod (0,17 €), Textilná výroba pre svetové značky
  3. Pakistan - 0,32 $/hod (0,23 €), Call centrá a IT služby
  4. Ghana - 0,32 $/hod (0,23 €), Call centrá
  5. Vietnam - 0,39 $/hod (0,28 €), Tvorba softvéru a digitálnych hier
  6. India - 0,48 $/hod (0,35 €), Call centrá, výroba textilu a odevov
  7. Keňa - 0,50 $/hod (0,36 €), Call centrá
  8. Senegal - 0,52 $/hod (0,38 €), Informačné technológie
  9. Srí Lanka - 0,62 $/hod (0,45 €), Účtovnícke služby
  10. Egypt - 0,80 $/hod (0,58 €), Výroba odevov

Minimálna mzda v zahraničí