Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Dôležité mzdové povinnosti

Zamestnávatelia v mzdovej učtárni budú po skončení roku 2014 povinní:

 • uzatvoriť mzdové listy za rok 2014 a otvoriť nové
 • umožniť zamestnancom, aby do konca januára 2015 podpísali Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2015
 • vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým vyplácali zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a nevykonávajú im ročné zúčtovanie dane za rok 2014, potvrdenie o týchto príjmoch
  • ak zamestnanec požiada o potvrdenie do 5. 2. 2015 – termín vystavenia a doručenia je do 10. 2. 2015
  • ak zamestnanec nepožiada o potvrdenie do 5. 2. 2015 – termín vystavenia a doručenia je do 10. 3. 2015
 • na žiadosť zamestnancov podanú do 16.2.2015 vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, poprípade vyplatiť zamestnaneckú prémiu
 • vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým vykonajú ročné zúčtovanie preddavkov na daň, doklad o vykonanom zúčtovaní
 • vystaviť na žiadosť zamestnancom potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2014
 • vystaviť a predložiť správcovi dane za rok 2014 ročné hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom – termín je do konca apríla 2015
 • vypočítať rezervu na nevyčerpanú dovolenku z roku 2014
 • vykonať zúčtovanie sociálneho fondu