Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novinka proti daňovým podvodníkom

Informácia Finančnej správy

Od apríla budúceho roka budú musieť všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Následne od júla 2019 sa táto povinnosť dotkne všetkých ostatných podnikateľských subjektov. Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, podľa ktorého budú mať podnikatelia povinnosť napojiť svoje registračné pokladnice online na centrálne úložisko finančnej správy. Ide o projekt e-Kasa.

Ide o ďalšie z opatrení z programového vyhlásenia, v ktorom sa vláda zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc s finančnou správou.

Systém e-Kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, či zníženie nákladov pri prevádzke pokladnice. E-Kasa zabezpečí aj kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie plnenia daňových povinností a dostupnosť dát počas archivácie. Podmienkou je internetové pripojenie, prostredníctvom ktorého sa informácie budú odosielať na centrálne úložisko finančnej správy.

Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase. Pre finančnú správu bude predstavovať ďalší efektívny nástroj v boji proti daňovým podvodom.

E-kasa bude v praxi znamenať, že finančná správa bude mať o každom nákupe/transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom ložisku e-Kasa.

Zdroj: Finančná správa SR