Obdobie práce študenta na dohodu sa nie vždy ráta do dôchodku

Obdobie práce študenta na dohodu sa nie vždy ráta do dôchodku

Obdobie práce študenta na dohodu sa nie vždy ráta do dôchodku

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov na brigádach, že ak má študent uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, môže si výnimku na neplatenie dôchodkového poistenia v jednom kalendárnom mesiaci zvoliť iba na jednu z nich. Jeho mesačný príjem však nesmie prekročiť stanovenú hranicu 200 eur. Obdobie odpracované na dohodu s touto výnimkou sa mu potom do dôchodku neráta.

Študentovi vznikne dôchodkové poistenie a do dôchodku sa obdobie zaráta len v tom prípade, ak výška odmeny presiahne hranicu 200 eur. Dohodár, ako aj zamestnávateľ, vtedy platí dôchodkové poistenie iba zo sumy, ktorá prevyšuje tento limit. Takisto sa do dôchodku ráta obdobie, ktoré študent odpracoval u ostatných zamestnávateľov na dohodu o brigádnickej práci bez tejto výnimky. To platí taktiež pre obdobie, ktoré študent odpracoval na základe pracovnej zmluvy.

Podrobnosti o uplatnení výnimky z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sú zverejnené aj na webovej stránke v časti Študent.

Zdroj: Sociálna poisťovňa