Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Po ukončení práce v zahraničí si hneď vyžiadajte potvrdenie o sociálnom poistení

Po ukončení práce v zahraničí si hneď vyžiadajte potvrdenie o sociálnom poistení

Po ukončení práce v zahraničí si hneď vyžiadajte potvrdenie o sociálnom poistení

V tomto období sa mnoho občanov vracia späť na Slovensko z krajín Európskej únie, kam odišli za prácou na rôzne sezónne práce a brigády. Počas nich takíto brigádnici či zamestnanci podliehajú v oblasti sociálneho zabezpečenia právnym predpisom tej krajiny, v ktorej pracujú – tam sú poistení a platia si aj poistné na sociálne poistenie (v prípade, že nedochádza k uplatňovaniu tzv. inštitútu vyslania).

Sociálna poisťovňa preto odporúča občanom, ktorí si v zahraničí zarábajú ako brigádnici alebo zamestnanci, aby si pred odchodom z krajiny, v ktorej pracovali, priniesli späť na Slovensko potvrdenie o zamestnaní, resp. o období sociálneho poistenia v danej krajine. Potvrdzujúcim dokladom môže byť napr. formulár E 104 (potvrdenie obdobia nemocenského poistenia), prenosný dokument PD U1 (potvrdenie obdobia poistenia v nezamestnanosti) alebo aj pracovná zmluva. V budúcnosti im to môže výrazne pomôcť pri uplatňovaní si nárokov na jednotlivé dávky (nemocenské dávky, dávka v nezamestnanosti) na Slovensku. Platí totiž princíp, že dávka sa neuplatňuje automaticky v Sociálnej poisťovni na Slovensku, ale tam, kde naposledy pracovali, resp. kde si platili poistné.

Preukázať výkon pracovnej činnosti v zahraničí, najmä letných brigád v minulosti (zber ovocia a pod.), môže byť neskôr zložité. Preto je dôležité zaobstarať si jednotlivé potvrdenia o období sociálneho poistenia, ktoré občanom zjednodušia riešenie nárokov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ale aj k akejkoľvek inej inštitúcii ktoréhokoľvek členského štátu EÚ.

Zdroj: Sociálna poisťovňa